Drukuj artykuł

Ankieta oceny satysfakcji interesanta

Dążąc do zapewnienia jak najlepszej jakości obsługi interesantów w Sądzie Rejonowym w Mrągowie zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie niniejszej ankiety. Ankieta ma charakter anonimowy, a jej wypełnienie zajmuje nie więcej niż 5 minut. Wyrażone w ankiecie opinie są dla nas bardzo cenne i posłużą wyłącznie ewentualnym zmianom organizacyjnym w celu stałego wzrostu jakości usług świadczonych przez Sąd.

1) Jak często korzysta Pan/Pani z obsługi świadczonej przez tutejszy Sąd? *

2) Proszę wskazać komórkę organizacyjną lub osobę, przez którą był/a Pan/Pani ostatnio obsługiwany/a : *

Proszę wskazać nazwę komórki organizacyjnej lub imię i nazwisko pracownika Sądu, jeżeli powyżej zaznaczono odpowiedź „inna” :


3) W jakim zakresie korzystał/a Pan/Pani z usług Biura Obsługi Interesantów? *


4) Jaką grupę Interesantów Pan/Pani reprezentuje? *


5) Który sposób kontaktu z Sądem jest dla Pana/ Pani najdogodniejszy *

6) Jak ocenia Pan/Pani poziom obsługi w świadczonej w Sądzie w następujących obszarach :

a) szybkość i sprawność obsługi *

b) uprzejmość i kultura osobista pracowników *

c) poziom wiedzy pracowników umożliwiający uzyskanie wyczerpującej odpowiedzi *

d) dostępność formularzy i druków *

e) czytelność druków i uzyskanie od pracowników stosownych instrukcji do ich wypełnienia *

7) Jak ocenia Pan/ Pani wygląd oraz czytelność oznakowania wnętrza budynku Sądu? *

8) Jakie zmiany Pana/Pani zdaniem mogą wpłynąć na polepszenie jakości obsługi świadczonej przez Biuro Obsługi Interesantów?

Zabezpieczenie anty spamowe *
Przepisz litery pisane czarną czcionką


Serdecznie dziękujemy za poświęcony czas i wypełnienie niniejszej ankiety

 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie