Najczęściej zadawane pytania Drukuj artykuł

Najczęciej zadawane pytania

 

W jaki sposób można uzyskać odpis prawomocnego orzeczenia?

 

Jak ubiegać się o zwolnienie z  ponoszenia kosztów sądowych?

 

Jak usprawiedliwić swoją nieobecność na rozprawie?

 

W jaki sposób można ustanowić pełnomocnika z urzędu?

 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie