Wyniki kontroli zewnętrznych Drukuj artykuł

Wyniki kontroli zewnętrznych

ROK 2020

Sprawozdanie z lustracji IV Wydziału Ksiąg Wieczystych

ROK 2019

Sprawozdanie z lustracji Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej wykonującego orzeczenia w sprawach karnych

Protokół z kontroli sekretariatu I Wydziału Cywilnego

Sprawozdanie_z_lustracji_kuratorów_wykonujących_orzeczenia_w_sprawach_karnych._Zespołu_Kuratorskiej_Służby_Sądowej

Sprawozdanie_z_lustracji_kuratorów_wykonujących_orzeczenia_w_sprawach_rodzinnych_i_nieletnich_Zespołu_KUratorskiej_Służby_Sądowej

 

ROK2018

Protokół z lustracji w zakresie oceny realizacji przez Prezesa Sądu uprawnienia nadzorczego

Protokół z lustracji I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Mrągowie

Protokół z lustracji I Wydziału Cywilnego 

 

 

 

 

 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie