Strona główna Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Elektroniczna Skrzynka Podawcza PDF Drukuj artykuł

Adres elektronicznej skrzynki podawczej: /srmragowo/SkrytkaESP
Aby można było złożyć wniosek do urzędu konieczne jest:

     1. Posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP – konto jest bezpłatne http://epuap.gov.pl
     2. Posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

    1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
    2. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
    3. Akceptowalne formaty załączników to:
         - DOC, RTF
         - XLS
         - CSV
         - TXT
         - GIF, TIF, BMP, JPG
         - PDF
         - ZIP
    4. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
    5. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

.


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie