Strona główna Informacje Kontrola zarządcza
Wyniki kontroli zewnętrznych PDF Drukuj artykuł

Wyniki kontroli zewnętrznych

ROK 2020

Sprawozdanie z lustracji IV Wydziału Ksiąg Wieczystych

Sprawozdanie_z_lustracji_III_Wydziału_Rodzinnego_i_Nieletnich_2020_r_.pdf

Sprawozdanie_z_lustracji_pracy_kuratorów_wykonujących_orzeczenia_w_sprawach_rodzinnych_i_nieletnich.pdf

Sprawozdanie_z_lustracji_Zespołu_Kuratorskiej_Służby_Sądowej_wykonującego_orzeczenia_w_sprawach_karnych_2020_r_.pdf

ROK 2019

Protokół_kontroli_sekretariatu_I_Wydziału_Cywilnego_2019_r_.pdf

Protokół_z_lustracji_II_Wydziału_Karnego_Sądu_Rejonowego_w_Mrągowie_2019_r_.pdf

Sprawozdanie_II_z_lustracji_Zespołu_Kuratorskiej_Służby_Sądowej__wykonującego_orzeczenia_w_sprawach_karnych_2019_r_.pdf

Sprawozdanie_z_lustracji_kuratorów_wykonujących_orzeczenia_w_sprawach_rodzinnych_i_nieletnich_2019_r_.pdf

Sprawozdanie_z_lustracji_Zespołu_Kuratorskiej_Służby_Sądowej__wykonującego_orzeczenia_w_sprawach_karnych_2019_r_.pdf

ROK2018

Protokół z lustracji w zakresie oceny realizacji przez Prezesa Sądu uprawnienia nadzorczego

 

 Protkół_z_lustracji_I_Wydziału_Cywilnego_Sądu_Rejonowego_w_Mrągowie_2018_r_.pdf

 Protokół_II_kontroli_sekretariatu_I_Wydziału_Cywilnego_2018_r_.pdf

Protokół_III_kontroli_sekretariatu_I_Wydziału_Cywilnego_2018_r_.pdf

Protokół_kontroli_doraźnej_w_I_Wydziale_Cywilnym_2018_r_.pdf

Protokół_kontroli_sekretariatu_I_Wydziału_Cywilnego_2018_r_.pdf

Protokół_z_lustracji_II_Wydzialu_Karnego_Sądu_Rejonowego_w_Mrągowie_2018_r_.pdf

Protokół_z_lustracji_I_Wydziału_Cywilnego_Sądu_Rejonowego_w_Mrągowie_2018_r_.pdf

Sprawozdanie_z_lustracji_III_Wydziału_Rodzinnego_i_NIeletnich_Sądu_Rejonowego_w_Mrągowie_2018_r_.pdf

 

 

 

 

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie