Strona główna
Internetowy Portal Informacyjny PDF Drukuj artykuł

Internetowy Portal Informacyjny sądów powszechnych z obszaru apelacji białostockiej

Portal Informacyjny sądów powszechnych z obszaru apelacji białostockiej to serwis, który ma na celu ułatwienie podmiotom upoważnionym i uprawnionym w myśl obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności stronom postępowania i ich pełnomocnikom, a także sędziom i prokuratorom dostępu do informacji o stanie spraw i o czynnościach podejmowanych w sprawie, jakie znajdują się w oprogramowaniu wspomagającym biurowość sądową w sprawach rozpoznawanych przed Sądem Apelacyjnym w Białymstoku i sądach mu podległych.

Aby zostać użytkownikiem Portalu Informacyjnego, należy zarejestrować się wypełniając „Wniosek o rejestrację konta”, który jest dostępny na stronie głównej serwisu pod adresem: https://portal.bialystok.sa.gov.pl., a następnie postępować zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie zawierającym zasady funkcjonowania i warunki korzystania z Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji białostockiej (dostępny poniżej).

Portal Informacyjny jest dostępny pod adresem: https://portal.bialystok.sa.gov.pl.

 

ZARZĄDZENIE NR 022/88/21/A Prezesa Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 23 czerwca2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Prezesa Sądu Apelacyjnego z dnia 31 października 2019r. nr 022/125/19/A w sprawie wprowadzenia Regulaminu Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji białostockiej

 

Zarządzenie A-021-34/19 w sprawie udostępniania danych za pośrednictwem Portalu Informacyjnego sądów powszechnych z obszaru apelacji białostockiej, określeniatypów spraw wraz ze wskazaniem daty rozpoczęcia ich publikacji oraz wykazu pism podlegających czasowemu wyłączeniu od publikacji w Portalu Informacyjnym- PLIK PDF

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Mrągowie A-021-41/20 z dn. 30.10.2020 r. w sprawie wprowadzenia zmiany załącznika Nr 1 do zarządzenia A-021-34/19 z dn. 4.11.2019 r.

 Informacje o sposobie przetwarzania danych osobowych znajdują się pod następującymi linkami:

Informacja o sposobie przetwarzania ,

Zapewnienie dostępu do postępowania sądowego i akt sprawy;

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie