Strona główna
Sąd Rejonowy w Mrągowie PDF Drukuj artykuł

 

Komunikat Prezesa Sądu Rejonowego w Mrągowie i Dyrektora Sądu Okręgowego w Olsztynie:

W związku z aktualną sytuacją w kraju związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2  tzw. koronawirusa, w trosce o zdrowie interesantów i  pracowników Sądu informujemy o zdjęciu z wokand spraw sądowych przypadających na termin od 13 marca do 31 marca 2020 r.oraz na kwiecień 2020 r. (z wyjątkiem spraw pilnych). Szczegółowych informacji w powyższym zakresie udzielają wydziały sądu (kontakt do wydziałów).
Prosimy, aby w przypadku braku konieczności osobistego stawiennictwa w sądzie (np. udział w wokandzie) korzystać z innych dostępnych form kontaktu z sądem np. kontakt telefoniczny, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
Jeśli osoba wezwana na rozprawę (np. strona postępowania, pełnomocnik, obrońca, świadek), wróciła z kraju/rejonu uznanego przez Głównego Inspektora Sanitarnego za szczególnie niebezpieczny lub miała kontakt z osobą, u której stwierdzono zarażenie koronawirusem, prosimy o niezwłoczne przekazanie tej informacji telefonicznie, bądź drogą mailową do wydziału właściwego ze względu na zarejestrowanie sprawy (numery telefonów oraz adresy mailowe wydziałów dostępne są w zakładce struktura organizacyjna).
Informacja powinna zawierać: sygnaturę sprawy, imię i nazwisko osoby wezwanej, status w sprawie, kontaktowy numer telefonu albo adres mailowy oraz termin rozprawy, na który została wezwana. Z uwagi na powyższą sytuację strony postępowania oraz pełnomocnicy, mogą składać wnioski o odroczenie spraw, a świadkowie i biegli o usprawiedliwienie nieobecności.
 
 
 

Więcej informacji tutaj:

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Mrągowie i Dyrektora Sądu Okręgowego w Olsztynie w związku z koronawirusem 

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Mrągowie w sprawie wskazania kategorii spraw pilnych podlegających wyłączeniu

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Mrągowie i Dyrektora Sądu Okręgowego w Olsztynie dot. podjęcia dalszych działań organizacyjnych związanych z koronawirusem (A-021-10-20)

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Mrągowie A-021-12/20 w sprawie ustanowienia procedur mających na celu ochronę zdrowia i życia kuratorów sądowych

Zarządzenie Nr A-021-36/20 Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie wykonywania czynności przez kuratorów

Zarządzenie Nr A-021-33/20 Prezesa Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia zajęć w ośrodkach kuratorskich

Zarządzenie Prezesa Sądu Rejonowego w Mrągowie z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie podjęcia dalszych działań organizacyjnych związanych z koronawirusem

 

 

Informacje Ministerstwa Sprawiedliwości  (kliknij tutaj)

Informacje Ministerstwa Zdrowia  (kliknij tutaj)

 

Sąd Rejonowy w Mrągowie

ul. Królewiecka 55
11-700 Mrągowo
NIP 742 204 37 39
REGON 00032343000080
telefon: (89) 743 30 36

Godziny urzędowania
Sądu Rejonowego w Mrągowie

poniedziałek 7:00-18:00

wtorek-piątek 7:00-15:00Dojazd do siedziby Sądu Rejonowego w Mrągowie.
W pobliżu dworca PKS (około 50 m) znajduje się przystanek
autobusowy komunikacji miejskiej.
Dojazd do budynku Sądu autobusem linii nr 1,2,3,4.

 

 

Lokalizacja siedziby Sądu Rejonowego w Mrągowie

 

 

 

Podstawa prawna działalności Sądu Rejonowego

w Mrągowie

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.- Prawo o ustroju sądów powszechnych
(tj. Dz.U. z 2015 r., poz.133), Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie utworzenia Sądów Rejonowych w Miliczu, Mrągowie, Rykach i Wschowie oraz
zmiany rozporządzenia w sprawie sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych
oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości z dnia16 grudnia 2003 r. (Dz.U. 2003 Nr 219, poz. 2164). 

Obszar właściwości Sądu Rejonowego w Mrągowie:
- miasto Mrągowo
- gminy: Mikołajki, Mrągowo, Piecki i Sorkwity

 
Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ??.

Tak Nie